SSL

Ta det säkra före det osäkra med hjälp av SSL-certifikat. Tack vare det lilla gröna hänglåset får besökare besked om att du skyddar deras data.